AUTOMOBILOVÉ TESTERY BRZD A TLUMIČŮ

Testery tlumičů pérování EUSAMA

Princip funkce adhezního rezonančního testeru tlumičů založeného na specifikaci EUSAMA.

V současnosti jsou v Evropě nejrozšířenějším typem zařízení pro testování tlumičů osobních automobilů testery, které jsou založeny na specifikaci EUSAMA. Sdružení evropských výrobců tlumičů EUSAMA* sjednotilo rezonanční adhezní testování tlumení, vytvořením jednotného testovacího zařízení s jednotnou metodikou testu.
Výhodou rezonančních adhezních testerů tlumičů je, že přímo vyhodnocují tlumení neodpružené hmoty vozidla, což je z hlediska bezpečnosti provozu nejdůležitější. Navíc lze výsledek použít obecně bez nutnosti porovnání výsledku s údaji obsaženými v databázi.
Tato metodika vychází z požadavku testování tlumení za podmínek, které co nejvěrněji simulují chování kola při přejezdu nerovností vozovky. Adhezní rezonanční testery testují postupně obě kola jedné nápravy. Měřící plošina, na které stojí kolo je vertikálně rozkmitána vačkovým mechanizmem s předepsaným rozkmitem 6 mm s frekvencí 25Hz. Po odpojení přívodu energie do pohonu, klesá frekvence kmitů měřící plošiny přes rezonanční frekvenci neodpružené hmoty až do nuly. Během testu se snímá síla, kterou kolo působí na tenzometrické snímače umístěné pod měřící plošinou.

*(European Shock Absorber Manufacturer Association)

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.