AUTOMOBILOVÉ TESTERY BRZD A TLUMIČŮ

Válcové testery brzd pro osobní vozy

Princip funkce válcového testeru brzd pro osobní a užitková vozidla.

Pomaloběžné válcové testery brzd jsou diagnostické přístroje sloužící k provádění kontroly technického stavu brzdových soustav automobilů. Slouží ke kontrole účinnosti brzdových soustav osobních a užitkových vozidel. Měří se velikost brzdných sil na obvodě kol, otáčejících se na válcích v závislosti na ovládací síle působící na pedál brzdy. Posuzuje se souměrnost brzdných sil, účinnost brzd a posilovače. Zkouší se parkovací brzda a její účinek.

Princip měření testeru

Automobil najede nápravou mezi válce testovacího zařízení, zastaví a vyřadí rychlost. Zbylá kola jsou zajištěna proti pohybu buď ruční brzdou, nebo klíny. Elektromotorem se roztočí měřící válce. Reakce pohonné jednotky, je zachycena tenzometrickým snímačem. Velikost této reakce je úměrná velikosti brzdné síly. Elektrické signály jsou přivedeny do počítače k vyhodnocení. Mezi měřícími válci je umístěn signalizační válec, přitlačovaný k pneumatice kola pružinou, kontrolující otáčení pneumatiky. Pokud dojde k jejímu zablokování, zkušební cyklus se automaticky zastaví.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.