KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Vibrační dopravník s eliptickým kmitem

Vyvinuli jsme vibrační dopravník s eliptickým kmitem, který oproti přímému šikmému kmitu zvyšuje dopravní rychlost, snižuje hlučnost, snižuje spotřebu energie, snižuje opotřebení dopravní dráhy a až několikanásobně prodlužuje živostnost. Vynález je chráněn patentem v České republice. Pro ochranu v dalších zemích je podána mezinárodní patentová přihláška.

Elliptical oscillation patented technologyPrincip

Vynález lze aplikovat na vibrační dopravníky poháněné dvěma vibromotory. Speciální poloha vibromotorů vybudí eliptické kmitání dopravní dráhy. Na vibračním dopravníku s lineární dráhou lze eliptického kmitu dosáhnout odkloněním motorů dle Obr. 1.

Lineární vibrační dopravník s eliptickým kmitem

Obr. 1 - Lineární vibrační dopravník s eliptickým kmitem

Na vibračním dopravníku se šroubovitou dráhou jako jsou kruhové vibrační zásobníky nebo vertikální spirálové dopravníky lze eliptického kmitu dosáhnout odkloněním motorů (Obr. 2) nebo jejich posunem (Obr. 3).

Kruhový vibrační dopravník s eliptickým kmitem a odkloněnými vibromotory

Obr. 2 - Kruhový vibrační dopravník s eliptickým kmitem a odkloněnými vibromotory

Kruhový vibrační dopravník s eliptickým kmitem a posunutými motory

Obr. 3 - Kruhový vibrační dopravník s eliptickým kmitem a posunutými motory

Přínos

Výhody eliptického kmitu jsou prokázány vlastním výzkumem [1], nezávislým výzkumem [2, 3] a nasazením v praxi.

Zvýšení dopravní rychlosti

Eliptický kmit výrazně zvyšuje dopravní rychlost. U vibračních dopravníků s přímým kmitem a se stoupající dráhou se mohou vyskytovat problémy s nedostatečnou dopravní rychlostí, obzvláště při dopravě materiálů s nízkým třením. Eliptický kmit tyto problémy zcela eliminuje. Elipticita kmitu v kritických případech rozhoduje o správné funkci vibračního dopravníku.

Snížení hlučnosti

Vibrační dopravník s eliptickým kmitem lze provozovat s nižšími otáčkami nebo s menším rozvážením vibromotorů než dopravník s přímým kmitem. Tím lze zabránit překročení tíhového zrychlení a hlučného skákání materiálu. Materiál se po dopravní dráze pohybuje pouze skluzem.

Prodloužení životnosti

Eliptický kmit výrazně snižuje opotřebení. Stejné množství materiálu dopraví za kratší čas. Menší otáčky nebo menší rozvážení vibromotorů snižují dynamické namáhání dopravníku i okolních konstrukcí. Výpočetní modely udávají až několikanásobné prodloužení životnosti.

Snížení spotřeby energie

Eliptický kmit je mnohem účinnější než kmit přímý. U vibračních dopravníků s velkou přepravní kapacitou může přinést zajímavé úspory.

Snížení výrobních nákladů

U vertikální přepravy eliptický kmit umožňuje navrhnout dopravní dráhu s prudším stoupáním. To zmenšuje rozměry a snižuje výrobní náklady vibračního dopravníku.

Zmírnění ekologické stopy

Vyšší účinnost eliptického kmitu a delší živostnost dopravníku zmenšují ekologickou stopu. Zavedení technologie eliptického kmitu nevyžaduje výrobu nového vibračního dopravníku, protože postačí upravit dopravník s přímým kmitem, což jeho životnost prodlouží.

Využití

Vynález může být aplikován v různých oblastech průmyslu na různé typy vibračních dopravníků a zakladačů s lineární i šroubovitou dráhou. K těmto aplikacím patří horizontální i vertikální přeprava, třízení, řazení, prosévání, automatické zakládání a další výrobní procesy. Změnu polohy vibromotorů lze snadno aplikovat na nově navrhované i již vyrobené vibrační dopravníky. Již mírná elipticita může přinést výrazné zlepšení dopravních vlastností. Ostatní parametry vibračního stroje přitom mohou být zachovány.

Technologii eliptického kmitu využíváme na kruhových vibračních zásobnících pro automatické zakládání přířezů do kovacích linek (Obr. 4). Chceme podpořit zavádění inovací ve vibrační technice také mimo oblast našeho obchodního zájmu, a proto jiným výrobcům vibrační techniky nabízíme zakoupení licence.

Vibrační zásobník pro automatické zakládání přířezů do kovací linky

Obr. 4 - Vibrační zásobník pro automatické zakládání přířezů do kovací linky

Použitý výzkum:

[1] Jindřich CALTA: Vibrační dopravník s eliptickým kmitem je tichý a rychlý, 2023, https://www.roboterm.cz/media/files/Roboterm/Elliptical-oscillation/vibracni-dopravnik-s-eliptickym-kmitem-je-tichy-a-rychly.pdf

[2] Thomas RISCH: Zweidimensionale Bewegungsformen in der Vibrationsfördertechnik, Dissertation, 2011, Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz, urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-65499

[3] Іgor VRUBLEVSKYI: The phase difference between components of elliptical oscillation of vibratory conveyor providing maximum conveying velocity, 2015, Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.