KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Kalkulátor hloubky vniku

Materiál
Rezistivita
Relativní permeabilita
Frekvence
Nefunguje Javascript

Prochází-li vodičem střídavý proud, nejvyšší proudová hustota se vyskytuje na povrchu vodiče a směrem ke středu exponenciálně klesá. Tento jev se nazývá skin efekt (povrchový jev). Hloubka vniku je vzdálenost, ve které proudová hustota klesne na hodnotu 1/e (asi 0,368) hustoty na povrchu. V hloubce vniku se vyvíjí 86,5% tepla způsobeného průchodem proudu.

Rovnice pro výpočet hloubky vniku: 

 

 kde:
 [m] je hloubka vniku
 [Ωm] je rezistivita
 [Hz] je frekvence
 je permeabilita vakua (4π×10-7 Hm-1)
 je relativní permeabilita

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.