KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Simulace indukčního ohřevu ocelového výpalku


Obr. 1 - Geometrie

Parametry ohřevu:
materiál výpalku: 
rozměry výpalku: 
vnitřní rozměry cívky: 
frekvence: 
relativní permeabilita: 


uhlíková ocel
160 x 192 x 8 mm
272 x 40 mm
18 kHz
 Obr. 1 – Geometrie    

 

Protože se výpalek ohřívá pro tváření, musí být ohřátý rovnoměrně. Pomocí 3D simulace lze zjistit, kde se vyvíjí nejvíce tepla a optimalizovat tvar cívky a polohu polotovaru pro nejrovnoměrnější ohřev. Rozložení Joulova tepla je zobrazeno na Obr. 2 a Obr. 3. Červené pruhy odpovídají poloze závitů cívky, protože se polotovar hřeje nejvíce v blízkosti vodiče cívky. Vnější hrany rovnoběžné se směrem proudu se přehřívají, vnější hrany kolmé ke směru proudu se nedohřívají. Elektrická účinnost v nemagnetickém stavu je 63%.

 

Obr. 2 - Joulovo teplo – horní pohled 

 Obr. 2 - Joulovo teplo – horní pohled

 

Obr. 3 – Joulovo teplo – dolní pohled 

 Obr. 3 – Joulovo teplo – dolní pohled

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.