KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Historie firmy ROBOTERM s.r.o.

1950

Vznik pracoviště vyčleněním z vývojových složek Chotěbořských kovodělných závodů. Pracoviště bylo nejdříve začleněno do národního podniku KOVOTECHNA Praha, posléze do národního podniku MEZ Brno. Hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti automatizace a mechanizace svařování.

1954

Pracoviště začleněno do Výzkumného ústavu svařovacích strojů a technologie svařování Praha.

1964

Pracoviště zařazeno jako Výzkumně vývojová základna svařování do národního podniku Závody elektrotepelných zařízení Praha (ZEZ).

1975

Výrobní program svařovací techniky byl nahrazen vývojem a výrobou indukčních ohřívacích zařízení pro kovárenské účely a tepelné zpracování materiálu.

1978

Činnost rozšířena o aplikace průmyslových robotů a manipulátorů.

1984

Vyrobeno první automatické zakládání s vibračním zásobníkem.

1990

Vznik státního podniku ROBOTERM Chotěboř. Podnik převzal kompletní výrobní program bývalé Výzkumně vývojové základny ZEZ Praha, která se zabývala elektrotepelnými zařízeními již od roku 1953.

 

1991

Založení obchodní společnosti RT, spol. s r.o. Chotěboř, která zprivatizovala státní podnik a stala se mateřskou firmou budoucí obchodní společnosti ROBOTERM spol. s r.o.

1992

Vznik obchodní společnosti ROBOTERM spol. s r.o. Chotěboř. Výrobní program byl rozšířen o vývoj a výrobu diagnostického zařízení pro automobilové servisy a STK. Nosným programem zůstává výzkum, vývoj a výroba středofrekvenčních indukčních ohřívačů a mechanizačních zařízení.

1997

Vyroben první kompaktní ohřívač. Měnič kmitočtu byl umístěn do skříně pod induktorem, což přineslo výhodu v menší zastavěné ploše a nižších ztrátách v středofrekvenčním vedení mezi měničem a induktorem.

2000

Vyroben první samostatný ohřívač s výkonem 1000 kW. Do této doby se při potřebě vyšších výkonů používalo paralelní uspořádání dvou ohřívačů.

2002

Firma Roboterm soustavně rozšiřuje působení na zahraničních trzích. Dodává svoje výrobky do Německa, Belgie, Francie, Dánska, Alžírska, Egypta, Polska, Ruska, Maďarska, Číny, Saúdské Arábie, Finska a Španělska.

Současnost

Firma nepřetržitě inovuje svoje výrobky. Díky rozvoji počítačových simulací a inteligentního řízení se neustále zlepšuje účinnost indukčních ohřívačů a úroveň automatizace.

 

  

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.