KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Článek otištěný v 72. čísle časopisu Kovárenství

6.11.2020

V 72. čísle časopisu Kovárenství byl otištěn článek našeho zaměstnance Ing. Jindřicha Calty pod názvem Optimální indukční ohřívací proces pro tváření. V článku popisuje důležitost správné volby indukčního ohřívače a správnost nastavení ohřívacího procesu pro dosažení nejlepší rovnoměrnosti ohřevu a maximální účinnosti. Popisuje příčiny nežádoucích jevů jako přehřívání materiálu, nadměrné zokujení a vzájemné lepení / svařování přířezů. Dále zde uvádí doporučené frekvence a doby ohřevu pro nejlepší kvalitu ohřevu uhlíkové oceli a popsal různé možnosti uspořádání průběžného ohřevu: jednostupňové ohřívače, vícestupňové ohřívače, induktory pro rychloohřev a induktory se zkrácenou cívkou.

Celý článek k dispozici zde:Optimální indukční ohřívací proces pro tváření Optimální indukční ohřívací proces pro tváření

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.