KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Ohřívače přířezů pro tváření

Indukční ohřívače ohřívají přířezy na kovací teplotu velmi rychle a efektivně. Ohřívací proces lze přitom snadno regulovat a zcela automatizovat. Díky těmto výhodám má indukční ohřev v kovárnách nezastupitelné místo. Ohřívače pro tváření činí hlavní portfolio naší firmy. Díky dlouholetému působení v této oblasti můžeme našim zákazníkům nabídnout vždy nejlepší možné řešení.
K ohřevu přířezů dochází v induktoru, který je tvořen měděnou cívkou zalitou v žárobetonu. K ohřívačům se většinou dodává více typů induktorů určených pro různé velikosti a průřezy přířezů. Tím je zajištěna univerzálnost ohřívače. Induktory lze díky pneumatickému upínání a rychlospojkám snadno vyměnit. V induktoru se zpravidla ohřívá více přířezů současně. Podávací mechanizmus (kladky nebo tlačka) protlačují přířezy induktorem. Podávání může být plynulé nebo sekvenční s nastavitelným taktem. Induktor je napájen z frekvenčního měniče, který je u kompaktních ohřívačů umístěn ve skříni pod induktorem nebo může stát samostatně. Pro optimální naladění středofrekvenčního obvodu jsou ve skříni ohřívače umístěny kondenzátory, jejichž kapacitu lze přepínat ručně nebo automaticky. Zakládání přířezů může být ruční nebo automatické pomocí vibračního zásobníku, deskového zakladače nebo robota. Ohřáté přířezy mohou z induktoru vypadávat gravitačně nebo mohou být vytaženy kladkovým vytahovačem, klešťovým mechanizmem nebo robotem. Ohřívač lze vybavit třídičkou, která třídí přířezy na nedohřáté a přehřáté dle naměřené teploty. Dopravu ohřátých přířezů do tvářecího stroje zajišťuje robot nebo řetězový dopravník.
Celé ohřívací zařízení je řízeno PLC systémem, který umožňuje automatické i ruční ovládání ohřívače. Opakovaná nastavení ohřívacího procesu lze uložit jako recept. S každým ohřátým přířezem se ukládají provozní data pro statistiku.
Při návrhu každého ohřívače zohledňujeme zejména tyto faktory:

  • individuální požadavky zákazníků
  • univerzálnost ohřívače
  • maximální účinnost
  • rovnoměrnost ohřevu
  • minimální počet vyřazených přířezů
  • minimální zástavbové rozměry
  • jednoduchost obsluhy

Podle konkrétních potřeb lze volit z mnoha způsobů uspořádání:

Jednostupňový kompaktní ohřívač

Jednostupňový kompaktní ohřívač

Kompaktní ohřívače mají frekvenční měnič umístěný ve skříni pod induktorem, což přináší výhodu v úspoře celkové zastavěné plochy a nižších ztrát ve středofrekvenčním vedení mezi měničem a induktorem. Na jednostupňových ohřívačích je umístěn pouze jeden induktor, který lze rychle vyměnit. Ohřívač lze dodat s celou sadou induktorů pro široký rozsah velikostí přířezů nebo lze induktory objednávat postupně podle aktuálních potřeb. Délku a průměr cívky každého induktoru lze optimalizovat na určitý ohřívací proces, aby se dosáhlo požadovaného prohřátí při maximální účinnosti.
Vyobrazeno je provedení s automatickým zakládáním pomocí výklopníku palet a vibračního zásobníku. Přířezy jsou posouvány induktorem podávacími kladkami. Ohřáté přířezy jsou vytahovány z induktoru řetězovým dopravníkem, který je vybaven třídičkou.

Typová řada KSO (s tyristorovým měničem kmitočtu):

Typová řada KSO-T (s tranzistorovým měničem kmitočtu):

 

Ohřívač se samostatným měničem kmitočtu

Ohřívač se samostatným měničem kmitočtu

Je-li měnič umístěn samostatně, může mít samotný ohřívač menší rozměry. To se uplatňuje v případech, kdy se ohřívač umisťuje do výrobní linky. Vyobrazeno je provedení s elektromechanickou tlačkou, která posouvá přířezy induktorem. Zakládání a vyjímání přířezů provádí robot.

Typová řada SOP:

 

Kompaktní ohřívač s přesuvnými induktory

Kompaktní ohřívač s přesuvnými induktory

Ohřívače s přesuvnými induktory vynikají svojí univerzálností. Na skříni ohřívače může být umístěno několik induktorů, které lze přesouvat v příčném směru. Výměna induktoru může probíhat zcela automaticky.
Vyobrazený ohřívač je uzpůsoben pro ruční zakládání do vynášecího dopravníku. Posuv přířezů induktorem zajišťuje elektromechanická tlačka. Krátké přířezy vypadávají z induktoru gravitačně, dlouhé jsou vytaženy kladkovým vytahovačem. Součástí výstupního skluzu je třídička.

Typová řada KSO (s tyristorovým měničem kmitočtu):

Typová řada KSO-T (s tranzistorovým měničem kmitočtu):

 

Vícestupňový kompaktní ohřívač

Vícestupňový kompaktní ohřívač

Vícestupňové ohřívače vynikají velkým rozsahem výkonu. Mají několik induktorů za sebou, z nichž každý má vlastní zdroj. Díky tomu lze výkon libovolně rozdělit podél ohřívací linky a tím dosáhnout požadovaného konečného teplotního profilu jádro-povrch při různých taktech a délkách přířezů.
Vyobrazen je dvojstupňový kompaktní ohřívač s automatickým zakládáním pomocí výklopníku palet a vibračního zásobníku. Posuv přířezů induktorem zajišťují podávací kladky. Na výstupu z induktoru se kombinuje gravitační a nucené vytahování přířezů. Výstupní řetězový dopravník je vybaven třídičkou.

Typová řada KSO (s tyristorovým měničem kmitočtu):

Typová řada KSO-T (s tranzistorovým měničem kmitočtu):

 

Paralelní ohřívač

Paralelní ohřívač

Paralelní uspořádání induktorů je výhodné tam, kde je potřeba dosáhnout vysokých výkonů a minimální délky ohřívače.
Vyobrazen je dvojitý paralelní ohřívač o výkonu 2,1 MW. Zakládací mechanizmus střídavě rozděluje přířezy do levé a pravé dráhy. Přířezy jsou posouvány hydraulickými tlačkami.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.