KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Induktory

Firma ROBOTERM spol. s r.o. vyrábí a opravuje induktory všech tvarů a velikostí:

 • miniaturní i obrovské induktory o výkonech několika megawattů
 • speciální induktory pro zonální ohřev tvarově složitých součástí
 • dlouhé solenoidy pro ohřev tyčí a přířezů libovolného průřezu
 • induktory na naše i cizí ohřívače
 • induktory pro statický i průběžný ohřev
 • induktory pro různé technologie: tváření, kalení, tavení, pájení, lisování, sušení a další

Induktory navrhujeme s ohledem na požadované rozdělení teploty, požadovaný výkon, maximální účinnost a dlouhou živostnost. Využíváme přitom počítačové simulace a mnohaleté zkušenosti. To nám umožňuje nabídnout našim zákazníkům vždy nejlepší možné řešení.

Profily cívkyInduktor je koncovou součástí indukčního ohřívače. Základem induktoru je cívka, ve které při průchodu střídavého proudu dochází k ohřevu vsázky. Cívka je obvykle vyrobená z měděné vodou chlazené trubky. Za účelem dosažení maximální účinnosti využíváme speciální čtyřhranné profily s jednostranně zesílenou stěnou nebo pásek přiletovaný k chladicí trubce. Pro průběžné povrchové kalení může mít cívka integrovanou sprchu. Pro zlepšení lokálního ohřevu tvarových součástí se kolem cívky umisťují feromagnetické koncentrátory magnetického toku. Na cívku se zpravidla nanáší elektroizolační povlak. Pro ohřevy na vysoké teploty se do cívky vkládají tepelně izolační materiály. Cívka může být zcela zalitá v žárobetonu. Takové cívky vynikají mechanickou odolností a dlouhou životností. Ohřívaný polotovar může být v induktoru uložen v nerezové nebo keramické vložce. Při průběžném ohřevu se materiál v induktoru často posouvá po chlazených nerezových vodicích lištách, které mohou být opatřeny otěruvzdorným návarem pro zvýšení jejich živostnosti a snížení odvodu tepla z ohřívaných přířezů. Induktory pro průběžný ohřev přířezů mohou být na konci rozšířeny, aby umožňovaly gravitační vypadávání nebo vytažení přířezu klešťovým mechanizmem.Řez induktoru

Ke zdroji mohou být induktory připojeny šroubovými spoji nebo automatickým pneumatickým upínačem. Chlazení lze připojit pomocí rychlospojek. Součástí induktoru mohou být různá čidla: pyrometr pro měření teploty, světelná závora pro detekci přítomnosti polotovaru, čidla teploty chladicí vody. Naše induktory jsou navrženy tak, aby mohly být na ohřívači rychle vyměněny. Na ohřívačích s příčně přesuvnými induktory můžeme nabídnout plně automatickou výměnu induktorů.

Na výrobu a opravy induktorů využíváme speciální pracoviště s potřebnými technologiemi. Cívky jsou navíjeny na navíjecím stroji nebo tvarovány ručně. Měděné trubky se přitom někdy vyplňují pískem, aby se nebortily při malých poloměrech ohybu. Měděné díly jsou spojovány svářením a pájením. Těsnost cívky se testuje tlakovou zkouškou. Součástí výroby induktoru bývá i výroba navíjecích a betonovacích přípravků. Cívka se zalévá žárobetonem ve formě s jádrem na vibračním stole při dodržení technologických postupů betonování. Žárobetonová směs se připravuje v míchačce s nuceným oběhem lopatek. Na hotovém induktoru se provádí průtoková zkouška, při které se měří průtok všemi chladicími okruhy současně.

 

Ukázka induktoru 800 kW pro ohřev přířezů na kovací teploty

Ukázka induktoru 800 kW pro ohřev přířezů na kovací teploty

 • Cívka zcela zalitá žárobetonem pro dlouhou životnost.
 • Průměr cívky optimalizován na maximální účinnost.
 • Minimální mezery mezi závity pro maximální účinnost.
 • Žárobeton se zvýšenými izolačními vlastnostmi.
 • Minimální tloušťka žárobetonu kolem cívky pro rychlé odpaření vlhkosti.
 • Snadno vyměnitelné vodící lišty.
 • Otěruvzdorný návar na vodících lištách pro maximální živostnost.
 • Zaměnitelná levá a pravá vodící lišta pro prodloužení živostnosti.
 • Chlazená měděná čela pro vysokou mechanickou odolnost.
 • Čidla teploty všech chladicích okruhů.
 • Rychlé připojení pomocí odolných průmyslových konektorů a rychlospojek.

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.