KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Tyristorové měniče kmitočtu pro indukční ohřev s výstupním kmitočtem 0,2 - 10 kHz

Měniče kmitočtu typové řady TMK jsou určeny k napájení indukčních ohřívacích, kalicích, tavicích a dalších technologických zařízení se zátěží tvořenou paralelním, případně paralelně-sériovým rezonančním obvodem.

Princip

Měniče TMK sestávají ze vstupního silového vypínače QS, řízeného usměrňovače (1), vyhlazovací tlumivky (2), střídače-invertoru proudu (3), startovacího obvodu (4) a přepěťových ochran (5), (6). Napájení se uskutečňuje ze sítě nn nebo vn (50 Hz) přes přizpůsobovací transformátor (není součástí měniče).

Řízení chodu měniče a ochranu elektronických dílů při poruchových stavech zajišťuje řídicí systém složený z regulátoru, převodníků a volně programovatelného automatu.

Pro chlazení elektronických a dalších prvků silových obvodů je použit uzavřený vodní chladicí systém.

Konstrukce tyristorového měniče kmitočtu

Měnič kmitočtu je vestavěn do dvou pevně spojených ocelových skříní se stupněm krytí IP 43.

V levé skříni je umístěn usměrňovač, střídač, startovací obvod, vyhlazovací tlumivka, komutační tlumivky, vstupní a výstupní svorkovnice, přepěťové ochrany, čidla napětí, proudu a teploty chladicí vody a vzduchu, rozvaděč chladicí vody se snímači tlaku a hladiny chladicí vody.

V pravé skříni je ve spodní části uloženo čerpadlo a tepelný výměník voda-voda, v horní části ovládací obvody včetně vany regulátoru. Ve skříních je zajištěn nucený oběh vzduchu, vzduch je chlazen průchodem přes vodní chladič ve střední části pravé skříně.

Vodní chladicí systém je dvouokruhový. Vnitřní uzavřený okruh chladí tyristory, vyhlazovací a komutační tlumivky a rezistory ochranných RC členů. Okruh je sestaven z neželezných materiálů a plní se vodou s nízkou elektrickou vodivostí.

V silových obvodech jsou použity tyristory a diody kotoučového tvaru s intenzivním oboustranným chlazením, vodní chlazení je hlídáno termostaty.

Nové řešení řídicích obvodů a celkové konstrukční řešení měničů kmitočtu řady TMK je výrazným pokrokem v oblasti měničů typu invertor proudu.

Přednosti TMK

  • vysoká energetická účinnost v celém rozsahu výkonů - nad 90%
  • rozsah nastavení výkonu od10 % do 100 % jmenovité hodnoty
  • rozsah výstupního kmitočtu (fmin – fmax) u jednotlivých typů 33 % - 100 % jmenovité hodnoty
  • uzavřený chladicí okruh s vodou o malé elektrické vodivosti omezuje negativní elektrochemické účinky na součásti chladicí soustavy a zajišťuje dobrý izolační stav silových obvodů
  • vysoký stupeň krytí umožňuje umístění měniče v prašném prostředí
  • spolehlivost startů a chodu měniče v širokém rozsahu zatěžovací impedance
  • dokonalé galvanické oddělení řídicích a silových obvodů
  • jednoduchý a přehledný řídicí systém s malým počtem výměnných jednotek zvyšuje spolehlivost, usnadňuje lokalizaci poruchy a rychlé obnovení provozu
  • vysoká odolnost řídicích obvodů vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení

Parametry TMK

Měniče kmitočtu pro indukční ohřev, kalení a tavicí pece s paralelním rezonančním obvodem.

 

Typ U2
[V]
fmax
[kHz]
fmin - fmax
[kHz] 
P2
[kW]
A
[mm]
TMK - F1 600
650
680
0.6
1.5
3
4
6
8
1.5
0.2 - 0.6
0.5 - 1.5
1 - 3
1.5 - 4
2 - 6
3 - 8
0.5 - 1.5
100
100
100
100
100
200
630

120
120
120
120
120
250

160
160
160
160
160


200
200
200
200250
250
250
250


315
315

1430
TMK - F2 600
800


0.6
1.5
3
4
6
1
1.5
3
0.2 - 0.6
0.5 - 1.5
1 - 3
1.5 - 4
2 - 6
0.4 - 1
0.5 - 1.5
1 - 3
400
400
315
315
200
800
800
630
500
500
400
400
250
1000


630
630
500

315       

14301830

TMK - G1 400
500
10
10
4 - 10
4 - 10
80
100
100
120
120
160
      1430
TMK - G2 400
500
10
10
4 - 10
4 - 10
160
200
200
250
        1430

Měniče kmitočtu pro tavicí pece s paralelně-sériovým rezonančním obvodem:

Typ U2
[V]
fmax
[kHz]
fmin - fmax
[kHz]
P2
[kW]
A
[mm]
TMK - F1 750 1,5 0,5 - 1,5 do 400 1430 
TMK - F2 750 1,5 0,5 - 1,5 do 630 1430

Rozměrový náčrt

Typové značení

Kód značení měničů kmitočtu:

Koncepce řešení měničů kmitočtu typové řady TMK umožňuje vytvoření dalších variant. Technické možnosti s Vámi naši pracovníci rádi projednají.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.