KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Tranzistorové měniče kmitočtu pro indukční ohřev s výstupním kmitočtem 6 - 50 kHz

Měniče kmitočtu typové řady TRMK jsou určeny k napájení indukčních ohřívacích, kalicích, tavicích a dalších technologických zařízení se zátěží tvořenou paralelním obvodem.

Princip

Měniče TRMK sestávají ze vstupního silového vypínače QS, řízeného usměrňovače (1), vyhlazovací tlumivky (2), střídače-invertoru proudu (3) a přepěťových ochran (4), (5). Napájení se uskutečňuje ze sítě nn nebo vn (50 Hz) přes přizpůsobovací transformátor (není součástí měniče).

Řízení chodu měniče a ochranu elektronických dílů při poruchových stavech zajišťuje řídicí systém složený z regulátoru, převodníků a volně programovatelného automatu.

Pro chlazení elektronických a dalších prvků silových obvodů je použit uzavřený vodní chladicí systém.

Konstrukce TRMK

Měnič kmitočtu je vestavěn do dvou pevně spojených ocelových skříní se stupněm krytí IP 43.

V levé skříni je umístěn usměrňovač, střídač, vyhlazovací tlumivka, vstupní a výstupní svorkovnice, přepěťové ochrany, čidla napětí, proudu a teploty vzduchu, rozvaděč chladicí vody se snímači tlaku a hladiny chladicí vody.

V pravé skříni je ve spodní části uloženo čerpadlo a tepelný výměník voda-voda, v horní části ovládací obvody včetně vany regulátoru a programovatelného automatu. Ve skříních je zajištěn nucený oběh vzduchu, vzduch je chlazen průchodem přes vodní chladič ve střední části pravé skříně.

Vodní chladicí systém je dvouokruhový. Vnitřní uzavřený okruh chladí tyristory, tranzistory IGBT a vyhlazovací tlumivku. Okruh je sestaven z neželezných materiálů a plní se vodou s nízkou elektrickou vodivostí.

V silových obvodech jsou použity tyristory kotoučového tvaru s intenzivním oboustranným chlazením a tranzistory IGBT s jednostranným chlazením, vodní chlazení je hlídáno termostaty.

Nové řešení řídicích obvodů a celkové konstrukční řešení měničů kmitočtu řady TRMK je výrazným pokrokem v oblasti měničů typu invertor proudu.

Přednosti TRMK

  • vysoká energetická účinnost v celém rozsahu výkonů – nad 90%
  • rozsah nastavení výkonu od 10 % do 100 % jmenovité hodnoty
  • rozsah výstupního kmitočtu (fmin – fmax) u jednotlivých typů 40% - 100% jmenovité hodnoty
  • uzavřený chladicí okruh s vodou o malé elektrické vodivosti omezuje negativní elektrochemické účinky na součásti chladicí soustavy a zajišťuje dobrý izolační stav silových obvodů
  • vysoký stupeň krytí umožňuje umístění měniče v prašném prostředí
  • spolehlivost startů a chodu měniče v širokém rozsahu zatěžovací impedance
  • dokonalé galvanické oddělení řídicích a silových obvodů
  • jednoduchý a přehledný řídicí systém s malým počtem výměnných jednotek zvyšuje spolehlivost, usnadňuje lokalizaci poruchy a rychlé obnovení provozu
  • vysoká odolnost řídicích obvodů vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení

Parametry TRMK

Měniče kmitočtu pro indukční ohřev, kalení a tavicí pece s paralelním rezonančním obvodem:

Typ U2
[V] 
fmax
[kHz] 
fmin - fmax
[kHz] 
P2
[kW]   
TRMK - 1 600 15 6 - 15 100 120 160
25 10 - 25 100 120  
50 20 - 50 60    
500 15 6 - 15 80 100 120
25 10 - 25 80 100  
50 20 - 50 50    
400 15 6 - 15 60 80 100
25 10 - 25 60 80  
50 20 - 50 40    
TRMK - 2 600 15 6 - 15 200 250  
25 10 - 25 160 200  
50 20 - 50 100    
500 15 6 - 15 160 200  
25 10 - 25 120 160  
50 20 - 50 80    
400 15 6 - 15 120 160  
25 10 - 25 100 120  
50 20 - 50 60    

Typové značení

Kód značení měničů kmitočtu:

Tento projekt byl realizován na základě dotace či návratné finanční pomoci ze státních prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Koncepce řešení měničů kmitočtu typové řady TRMK umožňuje vytvoření dalších variant. Technické možnosti s Vámi naši pracovníci rádi projednají.

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.