KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Automatické vytlačování přířezů z induktoru

Vytlačovací zařízení umožňuje zpracovat přířezy do posledního kusu. Tím se minimalizuje odpad materiálu a ztráta energie. Dalšími výhodami je zvýšení úrovně automatizace a snížení rizika úrazu.

Oproti konkurenčním systémům, které používají řetězec maket, náš systém používá dlouhé tyče, které se automaticky přeskupují z uspořádání nad sebou do uspořádání za sebou. Toto unikátní řešení přináší výhody v úspoře místa a celkové jednoduchosti, která se pozitivně projevuje na výrobních nákladech a spolehlivosti.

  • ohřev do posledního polotovaru
  • ohřev jednotlivých kusů a malých sérií
  • snížení ztrát energie
  • snížení rizika úrazu
  • zkrácení doby odstávky při změně sortimentu
  • zvýšení úrovně automatizace
  • malé zástavbové rozměry

Zařízení pro vytlačování polotovarů je chráněno užitným vzorem zapsaným 12. 7. 2022 Úřadem průmyslového vlastnictví.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.