KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Středofrekvenční indukční kalicí zařízení IKN 120/15

13.4.2015

Středofrekvenční indukční kalící zařízení bylo vyvinuto ve spolupráci s firmou Martenzit s.r.o.. Je určeno ke kalení nárazníků kolejových vozidel. Pro ohřev kalené plochy byla použita vyšší frekvence pro snížení mechanických deformací tělesa nárazníků. Kalicí zařízení IKN 120/15 se skládá z mechanizace pro zakládání kalené součásti a pro pohyb induktoru, tranzistorového měniče kmitočtu, třífázového transformátoru, vodního hospodářství a induktoru.
Obsluha založí kalenou součást na pracovní stůl, který je ve své výchozí poloze mimo prostor kalicího stroje. Po založení kalené součásti obsluha zasune stůl do kalicího stroje. Stisknutím tlačítka „START" se spustí plně automatický proces kalení, včetně pohybu induktoru po ploše kalené součásti. Po ukončení kalení a následném dochlazení součásti na teplotu vhodnou pro další manipulaci, vyjede pracovní stůl z prostoru kalicího stroje do výchozí polohy. Zde obsluha vyjme zakalenou součást, založí novou a celý cyklus se opakuje.
Během kalicího procesu kontroluje řídicí systém stroje veškeré parametry kalení. Pokud některý parametr vybočí ze své tolerance, je obsluha upozorněna na vadný průběh kalicího cyklu.

Základní technické parametry IKN 120/15

Rozměry kalené součásti [mm] 45 x 340
Kalené pásmo [mm]

120 x 240
450 x 340

Tvrdost zakalené vrstvy v hloubce

0,5 mm
3 mm 

370 HV
240 HV

Hmotnost kalené součásti [kg/kus] max. 80
Parametry zdroje  Výkon [kW]  120
Frekvence [kHz]  15

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.