KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Kompaktní středofrekvenční ohřívač KSO 1000/1,2-C25, výkonové řady 1000 kW

21.7.2014

Ohřívač je určen k indukčnímu ohřevu ocelových přířezů kruhového a čtvercového průřezu na kovací teplotu. Tyristorový měnič kmitočtu je zabudován ve skříni ohřívače, čímž dochází k úspoře zastavěného prostoru a odpadají ztráty v SF kabelech. Vstupní mechanizace umožňuje buď plně automatické zakládání studených přířezů, nebo ruční zakládání. To se využívá na krátké přířezy, které není možné v automatickém režimu správně orientovat.
V automatickém režimu obsluha založí paletu se studenými přířezy na korbu výklopníku palet. Stisknutím tlačítka se plošina výklopníku palet začne otáčet, čímž dochází k postupnému vysypávání přířezů do vibračního zásobníku. Z něho vystupují studené přířezy orientovaně (jeden za druhým) na vstupní dopravník.
V ručním režimu ukládá obsluha přířezy přímo z palety na výše zmíněný vstupní dopravník. Ten přířezy dopraví ke kladkovému podavači, který tvoří dolní prizmatická kladka a horní přítlačná kladka. Obě kladky jsou hnané a jejich rychlost lze nastavit na komunikačním panelu. Kladkový podavač zasouvá přířezy v taktu ohřevu do induktoru. Se zasouváním studeného přířezu do induktoru dojde k vypadnutí posledního přířezu z induktoru.
Připojení induktoru k přívodu a odpadu chladicí vody se provádí pomocí bezodkapových rychlospojek, čímž je zajištěna jeho rychlá výměna za jiný typ. Zároveň není nutné chladicí kapalinu z induktoru vypouštět do kanalizace a tím dochází ke snižování provozních nákladů chladicího systému.
Ohřáté přířezy vypadávají z induktoru na dopravník s třídičkou ohřátých přířezů. Přířezy mohou vypadávat dvojím způsobem:

  • Gravitačním - je určen pro krátké přířezy. Přířezy padají na pevný žlábek.
  • Kladkovým vytahovačem - musí se ručně přiklopit pro delší přířezy před ústí induktoru. Vytahuje přířezy z induktoru tak, aby se přířezy sklápěly až za induktorem.

Pro oba způsoby vypadávání je možno použít oddělovací kladku, která odděluje přířezy, pokud jsou částečně slepené.
Teplota ohřátého přířezu je snímána bezdotykovým měřičem teploty UPF V. Dle výše teploty je regulován výkon ohřívače. Zároveň je podle teploty řízena funkce třídičky ohřátých přířezů, která je třídí na tři druhy (správně ohřáté, nedohřáté a přehřáté).
Řízení ohřívače je volně programovatelným automatem (PLC) od firmy Siemens. Ovládání ohřevu je z ovládací skříňky pomocí tlačítek a komunikačního panelu. Parametry ohřevu (žádaná teplota, výkon, meze teploty, kód obsluhy apod.) se nastavují na komunikačním panelu. Na tomto panelu se formou textu zobrazí veškeré poruchy ohřívače.

Základní technické parametry KSO 1000/1,2-C25

Ohřívaný materiál magnetická ocel
Rozměry přířezů Ø D, 4HR o straně  [mm] 70 - 100
délka l [mm] 1,4D - 250
Maximální ohřáté množství [kg/h]  2400
Výstupní teplota ohřívaných přířezů [°C] max. 1250
Jmenovité vstupní hodnoty (silové obvody)
Příkon [kVA] 1200
Vstupní napětí z oddělovacího transformátoru [V] 3 x 625
Frekvence [Hz] 50
Jmenovité vstupní hodnoty (pomocné obvody)
Příkon [kVA] 25
Vstupní napětí [V] 3 x 400
Frekvence [Hz] 50
Jmenovité výstupní hodnoty silových obvodů
Výkon [kW] 1000
Frekvence [kHz]  0,4 - 1,2
Výstupní napětí [V] 900

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.