KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

Indukční ohřívač konců tyčí SOT 250/4-6 výkonové řady 250 kW

4.1.2017

Indukční ohřívač dodaný do firmy MSV Metal Studénka, a.s., je určen k indukčnímu ohřevu konců tyčí, kruhového průřezu na kovací teplotu. Skládá se ze vstupních mechanizmů, skříně ohřívače, induktoru, měniče kmitočtu a třífázového transformátoru.
Indukční ohřívač je navržen tak, že je možné ohřívat až tři konce tyčí najednou. Obsluha uloží tyče ručně do jednotlivých sekcí induktoru na nastavitelný doraz, který určuje délku ohřívané části. Doražením tyče na nastavitelný doraz se rozsvítí signálka u příslušného otvoru induktoru a zároveň se sepne časovač doby ohřevu pro příslušnou sekci induktoru. Po dosažení požadované teploty se rozsvítí signálka nad příslušnou sekcí a doraz tyč s ohřátým koncem vysune z induktoru do místa určeného k odebrání k dalšímu zpracování.
Připojení induktorů k přívodu a odpadu chladicí vody se provádí pomocí rychlospojek, čímž je zajištěna jejich rychlá výměna za jiný typ. Zároveň není nutné chladicí kapalinu z induktorů vypouštět do kanalizace a tím dochází ke snižování provozních nákladů chladicího systému. Elektrické připojení induktoru se provede automaticky po zapnutí hlavního vypínače.
Řízení ohřívače je volně programovatelným automatem (PLC) od firmy Siemens. Teplota každého ohřívaného konce tyče je snímána bezdotykovým měřičem teploty UPF V. Ovládání indukčního ohřívače je z ovládací skříňky pomocí tlačítek a komunikačního panelu. Parametry ohřevu (žádaná teplota, výkon apod.) se nastavují na komunikačním panelu. Na tomto panelu se formou textu zobrazí veškeré poruchy ohřívače včetně návodu na jejich odstranění.Základní technické parametry SOT 250/4-6

Ohřívaný materiál magnetická ocel
Rozměry tyčí Ø D [mm] 15 - 75
délka  l [mm] 500 - 1500
délka ohřívané části l [mm] 50 - 300
Výkon [kW]  250
Maximální ohřáté množství [ks/h]  150
Jmenovitá výstupní teplota ohřátého konce tyče [°C]  1200

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.