FAHRZEUGPRÜFSTÄNDE FÜR PKW UND LKW

Attentions

Modernizace firemního webu

14.3.2022 Spustili jsme náš web v novém kabátě. Rozšířili jsme informace o našich produktech, vylepšili jsme přehlednost a optimalizovali zobrazení pro mobilní telefony. Pro naše německy mluvící zákazníky jsme přidali verzi v němčině. more...

Modernization of the company website

14.3.2022 We launched our website in a new guise. We have expanded the information about our products, improved clarity and optimized the display for mobile phones. We have added a German version for our German speaking customers. more...

Modernisierung der Firmenwebsite

14.3.2022 Wir haben unsere Website in neuem Gewand gestartet. Wir haben die Informationen zu unseren Produkten erweitert, die Übersichtlichkeit verbessert und die Darstellung für Mobiltelefone optimiert. Für unsere deutschsprachigen Kunden haben wir eine deutsche Version hinzugefügt. more...

Dodávka ohřívacího zařízení

15.2.2022 Pro českého zákazníka jsme vyrobili dvě indukční ohřívací zařízení o výkonu 100 kW, která ohřívají polotovary pro automobilový průmysl. Dodaná zařízení nahrazují a rozšiřují původní ohřívací linku a tím umožňují zvýšit kapacitu výroby. more...

Delivery of heating devices

15.2.2022 For a Czech customer we produced two induction heating devices with an output of 100 kW, which are used to heat semi-finished products for the automotive industry. The delivered equipment replaces and expands the original heating line, which allows increasing the production capacity. more...

Lieferung von Induktionsanlagen

15.2.2022 Für einen tschechischen Kunden haben wir zwei Induktionserwärmungsanlagen mit einer Leistung von 100 kW produziert. Sie dienen zur Erwärmung von Halbzeugen für die Automobilindustrie. Die gelieferten Anlagen ersetzten und erweitern die ursprüngliche Anlage und ermöglichen somit eine Erhöhung der Produktionskapazität. more...

PF 2022

15.12.2021 Thank you for your cooperation in 2021 and wish you many personal and work achievements in 2022. ROBOTERM Chotěboř wishes you a Merry Christmas and Happy New Year 2022! more...

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.