COMPLETE EQUIPMENT FOR INDUCTION HEATING

Attentions

Delivery of billet heater

21.9.2022 For a Czech manufacturer of shock absorbers we produced a 100 kW induction billet heater. The device is designed for round steel billets with a diameter of 25 to 45 mm. The billets are manually loaded onto the input conveyor and their movement through the inductor is ensured by an electromechanical pusher. more...

Dodávka ohřívače přířezů

21.9.2022 Pro českého výrobce tlumičů nárazu jsme vyrobili indukční ohřívač přířezů o výkonu 100 kW. Zařízení je určeno pro ocelové kruhové přířezy o průměru 25 až 45 mm. Přířezy se zakládají ručně na vstupní dopravník a jejich posuv induktorem zajišťuje elektromechanická tlačka. more...

Lieferung von Drahterwärmer

10.8.2022 Für einen tschechischen Werkzeughersteller haben wir eine Induktionserwärmung für Stahldraht mit einem Durchmesser von 10 bis 13 mm hergestellt. Die Anlage ersetzt die ursprüngliche Widerstandsheizung. Dadurch wurde eine erhebliche Verkürzung der Heizanlage, Vereinfachung von Betrieb und Wartung erreicht. more...

Delivery of wire heater

10.8.2022 For a Czech tool manufacturer we produced an induction heater for steel wire with a diameter of 10 to 13 mm. The device replaces the original resistance heating. The replacement achieved a significant shortening of the heating line, simplifying of operation and maintenance. more...

Dodávka ohřívače drátu

10.8.2022 Pro českého výrobce nářadí jsme vyrobili indukční ohřívač ocelového drátu o průměru 10 až 13 mm. Zařízení nahrazuje původní odporový ohřev. Tím bylo dosaženo značného zkrácení ohřívací linky, zjednodušení obsluhy a údržby. more...

Automatické vytlačování přířezů z induktoru

18.7.2022 Vyvinuli jsme funkční prototyp automatického vytlačovacího zařízení, které umožňuje na indukčních průběžných ohřívačích ohřívat přířezy do posledního kusu. more...

Automatic Billet Pushout System

18.7.2022 We have developed a functional prototype of an automatic purge device, which allows the billets to be heated to the last piece on induction continual heaters. more...

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.