indukční ohřevy automobilová technika služby firmy ROBOTERM
indukční ohřevy
automobilová technika
služby firmy ROBOTERM

Kalkulátor hloubky vniku

Materiál Rezistivita
Relativní permeabilita  
Frekvence
Nefunguje Javascript

Prochází-li vodičem střídavý proud, nejvyšší proudová hustota se vyskytuje na povrchu vodiče a směrem ke středu exponenciálně klesá. Tento jev se nazývá skin efekt (povrchový jev). Hloubka vniku je vzdálenost, ve které proudová hustota klesne na hodnotu 1/e (asi 0,368) hustoty na povrchu. V hloubce vniku se vyvíjí 86,5% tepla způsobeného průchodem proudu.

Rovnice pro výpočet hloubky vniku: 

 

 kde:
 [m] je hloubka vniku
 [Ωm] je rezistivita
 [Hz] je frekvence
 je permeabilita vakua (4π×10-7 Hm-1)
 je relativní permeabilita

 

Aktuality

PF 2022

15.12.2021 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2020 a do roku 2021 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...

PF 2021

10.12.2020 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2020 a do roku 2021 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...

Článek v 72. čísle časopisu Kovárenství

6.11.2020 V 72. čísle časopisu Kovárenství byl otištěn článek Ing. Jindřicha Calty pod názvem Optimální indukční ohřívací proces pro tváření. V článku popisuje důležitost správné volby indukčního ohřívače. více...

Indukční žíhací zařízení

20.2.2020 Indukční žíhací stroje jsou navrženy pro tepelné zpracování svarových spojů tak... více...

Předvánoční setkání se zaměstnanci 2019

21.12.2019 Vedení obchodní společnosti ROBOTERM spol.s r.o. Chotěboř organizuje každoročně ke konci roku setkání jak s bývalými, tak i současnými zaměstnanci firmy. Ani letošní rok neby vyjímkou. V pátek 13.12. 2019 více...

PF 2020

10.12.2019 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a do roku 2020 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...

doporučujeme: MARTENZIT, ŠMERAL BRNO, KOMAP, Šroubárna Kyjov, ŠKODA AUTO, OSTROJ, VÍTKOVICE CYLINDERS, MSV Metal Studénka, Kovárna VIVA, ŽĎAS
realizace webu Pavlíček.cz