Tyristorové měniče kmitočtu pro indukční ohřev s výstupním kmitočtem 0,2 - 10 kHz

Tyristorové měniče kmitočtu pro indukční ohřev s výstupním kmitočtem 0,2 - 10 kHz

Měniče kmitočtu typové řady TMK jsou určeny k napájení indukčních ohřívacích, kalicích, tavicích a dalších technologických zařízení se zátěží tvořenou paralelním, případně paralelně-sériovým rezonančním obvodem.

Princip

Měniče TMK sestávají ze vstupního silového vypínače QS, řízeného usměrňovače (1), vyhlazovací tlumivky (2), střídače-invertoru proudu (3), startovacího obvodu (4) a přepěťových ochran (5), (6). Napájení se uskutečňuje ze sítě nn nebo vn (50 Hz) přes přizpůsobovací transformátor (není součástí měniče).

Řízení chodu měniče a ochranu elektronických dílů při poruchových stavech zajišťuje řídicí systém složený z regulátoru, převodníků a volně programovatelného automatu.

Pro chlazení elektronických a dalších prvků silových obvodů je použit uzavřený vodní chladicí systém.

Konstrukce tyrystorového měniče kmitočtu

Měnič kmitočtu je vestavěn do dvou pevně spojených ocelových skříní se stupněm krytí IP 43.

V levé skříni je umístěn usměrňovač, střídač, startovací obvod, vyhlazovací tlumivka, komutační tlumivky, vstupní a výstupní svorkovnice, přepěťové ochrany, čidla napětí, proudu a teploty chladicí vody a vzduchu, rozvaděč chladicí vody se snímači tlaku a hladiny chladicí vody.

V pravé skříni je ve spodní části uloženo čerpadlo a tepelný výměník voda-voda, v horní části ovládací obvody včetně vany regulátoru. Ve skříních je zajištěn nucený oběh vzduchu, vzduch je chlazen průchodem přes vodní chladič ve střední části pravé skříně.

Vodní chladicí systém je dvouokruhový. Vnitřní uzavřený okruh chladí tyristory, vyhlazovací a komutační tlumivky a rezistory ochranných RC členů. Okruh je sestaven z neželezných materiálů a plní se vodou s nízkou elektrickou vodivostí.

V silových obvodech jsou použity tyristory a diody kotoučového tvaru s intenzivním oboustranným chlazením, vodní chlazení je hlídáno termostaty.

Nové řešení řídicích obvodů a celkové konstrukční řešení měničů kmitočtu řady TMK je výrazným pokrokem v oblasti měničů typu invertor proudu.

Přednosti TMK

  • vysoká energetická účinnost v celém rozsahu výkonů - nad 90%
  • rozsah nastavení výkonu od10 % do 100 % jmenovité hodnoty
  • rozsah výstupního kmitočtu (fmin – fmax) u jednotlivých typů 33 % - 100 % jmenovité hodnoty
  • uzavřený chladicí okruh s vodou o malé elektrické vodivosti omezuje negativní elektrochemické účinky na součásti chladicí soustavy a zajišťuje dobrý izolační stav silových obvodů
  • vysoký stupeň krytí umožňuje umístění měniče v prašném prostředí
  • spolehlivost startů a chodu měniče v širokém rozsahu zatěžovací impedance
  • dokonalé galvanické oddělení řídicích a silových obvodů
  • jednoduchý a přehledný řídicí systém s malým počtem výměnných jednotek zvyšuje spolehlivost, usnadňuje lokalizaci poruchy a rychlé obnovení provozu
  • vysoká odolnost řídicích obvodů vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení

Parametry TMK

Měniče kmitočtu pro indukční ohřev, kalení a tavicí pece s paralelním rezonančním obvodem.

 

Typ U2
[V]
fmax
[kHz]
fmin - fmax
[kHz] 
P2
[kW]
A
[mm]
TMK - F1 600
650
680
0.6
1.5
3
4
6
8
1.5
0.2 - 0.6
0.5 - 1.5
1 - 3
1.5 - 4
2 - 6
3 - 8
0.5 - 1.5
100
100
100
100
100
200
630

120
120
120
120
120
250

160
160
160
160
160


200
200
200
200250
250
250
250


315
315

1430
TMK - F2 600
800


0.6
1.5
3
4
6
1
1.5
3
0.2 - 0.6
0.5 - 1.5
1 - 3
1.5 - 4
2 - 6
0.4 - 1
0.5 - 1.5
1 - 3
400
400
315
315
200
800
800
630
500
500
400
400
250
1000


630
630
500

315       

14301830

TMK - G1 400
500
10
10
4 - 10
4 - 10
80
100
100
120
120
160
      1430
TMK - G2 400
500
10
10
4 - 10
4 - 10
160
200
200
250
        1430

Měniče kmitočtu pro tavicí pece s paralelně-sériovým rezonančním obvodem:

Typ U2
[V]
fmax
[kHz]
fmin - fmax
[kHz]
P2
[kW]
A
[mm]
TMK - F1 750 1,5 0,5 - 1,5 do 400 1430 
TMK - F2 750 1,5 0,5 - 1,5 do 630 1430

Rozměrový náčrt

Typové značení

Kód značení měničů kmitočtu:

Koncepce řešení měničů kmitočtu typové řady TMK umožňuje vytvoření dalších variant. Technické možnosti s Vámi naši pracovníci rádi projednají.

Aktuality

PF 2022

15.12.2021 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2020 a do roku 2021 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...

PF 2021

10.12.2020 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2020 a do roku 2021 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...

Článek v 72. čísle časopisu Kovárenství

6.11.2020 V 72. čísle časopisu Kovárenství byl otištěn článek Ing. Jindřicha Calty pod názvem Optimální indukční ohřívací proces pro tváření. V článku popisuje důležitost správné volby indukčního ohřívače. více...

Indukční žíhací zařízení

20.2.2020 Indukční žíhací stroje jsou navrženy pro tepelné zpracování svarových spojů tak... více...

Předvánoční setkání se zaměstnanci 2019

21.12.2019 Vedení obchodní společnosti ROBOTERM spol.s r.o. Chotěboř organizuje každoročně ke konci roku setkání jak s bývalými, tak i současnými zaměstnanci firmy. Ani letošní rok neby vyjímkou. V pátek 13.12. 2019 více...

PF 2020

10.12.2019 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a do roku 2020 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...

doporučujeme: MARTENZIT, ŠMERAL BRNO, KOMAP, Šroubárna Kyjov, ŠKODA AUTO, OSTROJ, VÍTKOVICE CYLINDERS, MSV Metal Studénka, Kovárna VIVA, ŽĎAS
realizace webu Pavlíček.cz